Kto w ogóle potrzebuje usług geodezyjnych? Na pewno ludzie zajmujący się działkami, którzy wykonawców poszukują lokalnie: .

O geodetach.

Definicja generalizacji mapy

geodeta jawor geodeta jawor
Generalizacja kartograficzna, generalizacja mapy, uogólnienie mapy (łac.

generalis ? powszechny, ogólny) ? w kartografii proces zmniejszania szczegółowości mapy podczas prac redakcyjnych związanych ze zmniejszaniem skali mapy1. O generalizacji decyduje, oprócz skali, także przeznaczenie mapy.

Np.
treść mapy ściennej, którą ogląda się z dużej odległości, podlegać będzie większej generalizacji niż atlasu samochodowego w tej samej skali. Generalizacja polega m.in.

na upraszczaniu rysunku obiektów geograficznych (np.

przebiegu linii brzegowej), stosowaniu różnego rodzaju symboli przedstawiających złożone struktury przestrzenne i ich cechy.

Celem generalizacji jest dostosowanie mapy do danych potrzeb, zwiększenie jej czytelności itp.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Generalizacja_mapy

Czym są prace geodezyjne?

Prace geodezyjne ? zespół czynności wykonywanych przez geodetę w ramach wykonywanego zawodu. Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne1 do zakresu prac geodezyjnych należą: projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, pomiary osnów geodezyjnych oraz pomiary podstawowych osnów grawimetrycznych i magnetycznych pomiary szczegółowe sytuacyjne i wysokościowe, pomiary realizacyjne i obsługa inwestycji, pomiary związane z ewidencją gruntów, inne prace geodezyjne. dokonywanie obliczeń geodezyjnych, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, zakładanie i aktualizacja baz danych informacji przestrzennych, sporządzanie zdjęć, pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz Krajowego Systemu Informacji o Terenie.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_geodezyjna

Wstępne plany i projekty

Geodeta,a raczej jego usługi są potrzebne wszędzie tam, gdzie powstaje jakaś nieruchomość.

Już przy planowaniu budowy geodeta musi przyjść na wskazany teren i dokonać odpowiednich obliczeń oraz sporządzić mapy do dokumentacji, aby inwestor mógł wystąpić o pozwolenie na budowę.

Po otrzymaniu zezwolenia geodeta musi wykonać mapę do celów projektowych i przekazać ją wykonawcy, który zgłasza ją w odpowiednim urzędzie.

W trakcje pomiarów geodeta uwzględnia sąsiednie działki, wyznacza miejsce, gdzie budynek może stanąć i wszystko nanosi na mapę.

W kolejnych etapach inwestycji geodeta również ma całkiem sporo pracy..
Dodane: 02-10-2016 08:04

Tagi: usługi budownictwo geodezja geodeta jawor

Widok do druku:

geodeta jawor