pressomess

Przeróżne typy narzędzie - zależnie od zastosowania

Zależnie od wybranego kryterium rozróżnia się narzędzia: według dostosowania do zadań: uniwersalne; specjalne; według rodzaju napędu: ręczne; zmechanizowane: z napędem elektrycznym inaczej elektronarzędzia np.
wiertarka); z napędem pneumatycznym np.

młot pneumatyczny, maszynowe (stanowiące wyposażenie maszyny np.

do pracy na obrabiarkach); według przeznaczenia: nazywane od rodzaju obróbki: np.
tokarskie, frezerskie, kuźnicze; nazywane od profesji użytkownika: np.
ślusarskie, szewskie, krawieckie, kominiarskie, stolarskie, ciesielskie; nazywane od rodzaju obrabianego materiału: np.
do metalu (stali), do drewna; nazywane od sposobu obróbki: np.
skrawające, do obróbki plastycznej, ścierne. Specjalną grupę stanowią narzędzia pomiarowe.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Narz%C4%99dzie

Wikipedia o narzędziach

pressomess
Narzędzie ? przedmiot lub urządzenie służące do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny.
Większość prostych narzędzi jest maszynami prostymi. Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie wykonać ?gołymi rękami?, lub ułatwia to, co może wykonać sam. Narzędziami posługują się też niektóre gatunki zwierząt. Jednym z kryteriów podziału procesów cywilizacyjnych jest rodzaj materiałów używanych na narzędzia: epoka kamienia: narzędzia były wykonywane z kości i rogów zwierząt, z drewna, kamienia, epoka brązu: ok.

2000 p.n.e.

zaczęto stosować narzędzia miedziane i brązowe, epoka żelaza: ok.

1000 p.n.e.
weszły w użycie narzędzia żelazne. Najwcześniejszymi narzędziami były kije, kamienie, kości w postaci naturalnej, dobierane odpowiednio do zamierzeń.

Następnie zaczęto narzędziom nadawać formy lepiej dostosowujące je do potrzeb.

Na przestrzeni wieków nastąpiło ogromne zróżnicowanie narzędzi, dostosowywanych do różnorodnych rzemiosł i gałęzi przemysłu.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Narz%C4%99dzie

Wikipedia o wytrzymałości materiałów

Na budowie często zastanawiamy się czy dana konstrukcja wytrzyma czy nie - oto definicja podstawy teoretycznej która umożliwia obliczanie tego typu rzeczy.
W razie potrzeby, można też mierzyć wytrzymałość istniejących elementów - jeżeli nie jest znana.
Wytrzymałość materiałów ? dziedzina wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mechanicznej zajmująca się opisem zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych i konstrukcjach poddanych zewnętrznym obciążeniom. W ogólnym przypadku wytrzymałość zajmuje się obserwowaniem zachowania się ciała poddanego siłom zewnętrznym pod kątem odpowiadającym im (wywołanych przez nie) sił wewnętrznych i odpowiadających im naprężeń oraz wywołanych przez nie odkształceń. Zależność pomiędzy naprężeniami i odkształceniami dla małych naprężeń opisuje prawo Hooke'a. Praktycznym zadaniem badania wytrzymałości materiałów jest określenie stanu wytężania materiału na podstawie obliczeń.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87_materia%C5%82%C3%B3w
.
Dodane: 17-10-2016 05:57

Tagi: narzędzia budowa remont miernik wytrzymałość testowanie

Widok do druku:

pressomess